Palazzo Vecchio

Siedziba władz politycznych miasta, począwszy od Średniowiecza, aż do dzisiejszych dni.

Budowę Pałacu rozpoczęto w 1299 roku, po to by Signoria (Rada Miasta) miała godne miejsce, w którym mogła nie tylko dyskutować nad ważnymi sprawami, związanymi z losami Florencji, ale także mieszkać podczas swojej kadencji. Architektem był Arnolfo di Cambio – człowiek odpowiedzialny za budowę najważniejszych w tym czasie budowli w mieście (Katedra Santa Maria del Fiore, Kościół Santa Croce czy nowe mury Florencji). Początkowo pałac był siedzibą Republiki, a w XVI w. zakupiony został przez Kosme I z Medyceusza- wielkiego Księcia Florencji, który chciał zamieszkać tutaj ze swoją rodziną.

Dzisiaj Pałac to Ratusz miejski oraz  siedziba burmistrza, ale także Muzeum pełne dzieł sztuki (np. Judyta i Holofernes Donatella, Genio Della Vittoria Michała Anioła) i wspaniałych sal (Salon Pięciuset, Studiolo), w których niegdyś toczyło się życie władz miejskich oraz Medyceuszy.